FANDOM


Ualogo2.jpg

מידע

  • באתר IKN הוקם טור מיוחד וייחודי, שיבחן את ההצעה להקמת ארגון של טופ הבריתות בשרת, בסגנון ה"או"ם", אשר ירכז את מיטב הבריתות ויגרום להפיכת שרת גמא לשרת טוב יותר, באמצעות הסכמות מיוחדות של הבריתות שימצאו בארגון.
  • בריתות שהביעו תמיכה ברעיון: SOF SABRES DGU (מתעדכן)

  • ההצעה הוצעה במשך גלגולים רבים וחשוב לתת קרדיט גדול לy8989 מציע ההצעה האחרונה בנושא.

כתבות הטור

%D7%92%D7%9E%D7%90.jpg

סדרת כתבות מיוחדת.

%D7%92%D7%9E%D7%90.jpg

תפקידי UA

%D7%92%D7%9E%D7%90.jpg

ישיבה ראשונה וניסיונית, שמטרתה לבחון הקמת הארגון.