FANDOM


 

הסקר השבועי

האם אתם בעד הקמת ארגון שכזה? (אנא להתייחס למספר הכתבות שיצאו. אם אתם נגד, חכו עד לפרסום הכתבות הבאות, אולי הן ישכנעו אתכם).
 
31
 
17
 

הסקר נוצר ב14:01 ב במאי 21, 2010, ועד עתה 48 אנשים הצביעו.

 

כתבות נוספות באותו נושא

UA: חלק ראשון

 

קישורים

אין קישורים נוספים.


הצעה מיוחדת, ניתוחה וסקירה: הקמת ארגון בריתות מאוחד.
מאת: AngelDream | תאריך:21/05/2010

בחלק השני של סדרת הכתבות, אנחנו נדון באופן ספציפי בתפקידי הארגון.

בהמשך לכתבה הקודמת, כפי שנכתב, בארגון UA יהיו 3 תפקידים עיקריים: מזכיר UA, דיפלומט UA וגנרל UA, אשר שלושתם יהיו מהבריתות אשר לוקחות חלק בארגון.

מזכיר UA

הדרגה החשובה ביותר בארגון. מזכיר UA אחראי לפיקוח על החלטות הארגון, ועל ארגון ועידות והעברת החלטות.

מה הכוונה בפיקוח? מזכיר UA מחוייב לעבור על ההצעות שמוגשות לו על ידי שגרירי הבריתות הלוקחות חלק בארגון (בדוגמא בכתבה הקודמת דיברנו על הצעה שהוגשה על ידי RTF בנוגע להגנת העיתונות בשרת),

ולבחון האם הצעה זו היא הצעה שטובה לשחקני השרת. במידה והיא טובה, המזכיר יעביר אותה ויזום ועידה במסנג'ר של שגרירי הבריתות, כאשר ישלח הודעה לכל שגריר ברית ב-UA על התאריך והשעה בה תתקיים הפגישה.

במידה והצעה זו אינה טובה על פי דעתו, הוא יודיע בהודעות פרטיות לשגרירי הבריתות ב-UA על כך שההחלטה לא הועברה וינמק את החלטתו.

במידה ועמדת המזכיר לא מקובלת על ברית השגריר המציע, הוא יוכל לבצע את הדרך הבאה: פנייה לשאר שגרירי הבריתות, וארגון ועידה עצמאית, אליה יוזמן המזכיר. בועידה, למזכיר יהיה קול משולש (כלומר, 3 קולות). במידה וההצעה

תעבור ברוב על אף 3 הצבעות הנגד של המזכיר, ההחלטה תתבצע. אך במידה ולא תעבור, הברית המציעה לא תורשה לנסות להעביר החלטות במשך שבועיים.

אחרי העברת החלטה מכל סוג שהיא, יהיה אחראי המזכיר על ביצועה. הוא יורה לשגרירי הבריתות בUA, להודיע לבריתן על ההחלטה. ההחלטה תפורסם גם בפורום המשחק ובIKN.

מרגע קבלת ההחלטה, יחוייבו כל הבריתות בשרת לקיים אותה, שכן ארגון UA הוא גוף מחייב לגבי כל השרת, ובהסכמת כל השרת, אשר נוכחות בו הבריתות המשפיעות.

המזכיר תפקידו- לעמוד על המשמר. כלומר, במידה ונודע לו שברית כלשהיא או שחקן עובר על ההחלטה, הוא מחוייב לכנס ועידה מצומצמת של הנהגת UA (הדיפלומט והגנרל) ולהודיע להם על העבירה. הוא יעביר ראשית לדיפלומט הארגון את הטיפול בעניין.

במידה והמהלכים הדיפלומטיים (עליהם נפרט בהמשך) לא יעבדו, יועבר הטיפול בעניין מהדיפלומט לגנרל (שיפעל בדרכים צבאיות). בכל מקרה, חייב המזכיר להודיע על העבירה לשגרירי הבריתות ב-UA באמצעות הודעה פרטית לכל שגריר.

דיפלומט UA

שחקן בעל ניסיון דיפלומטי רב, וותק רחב במשחק. חשוב שיהיה בעל קשרים עם כמה שיותר בריתות והנהגותיהן.

דיפלומט UA יהיה אחראי לפעול במישור הדיפלומטי בכל שקשור לארגון UA, ובעיקר בעת עבירות על החלטות UA התקיפות לגבי השרת כולו.

במידה ומזכיר UA יעביר אליו מידע הקובע כי ישנה ברית או שחקן אשר הפרו את החלטות הארגון, ידאג הדיפלומט לפעול באופן ישיר לאותו השחקן/ברית, ולדאוג שהשחקן/ברית יחדלו מהעבירה על החוקים.

בתחילה הדיפלומט יפנה בצורה טובה וחיובית לגורם העובר על החוקים, אך במידה וזה לא יעבוד, יעמדו לרשות הדיפלומט מספר אמצעים לטיפול בגורם:

  • סנקציות דיפלומטיות (בנוגע לברית): ניתוק הקשרים של בריתות הארגון עם הברית אשר עוברת על חוקיה. במידה ובריתות הארגון לא יסכימו לסנקציות דיפלומטיות, יוכל לפעול בדרך אחרת.
  • סנקציות תרבותיות (בנוגע לברית/שחקן): ביטול כל חוזי התרבות של חלק/כל בריתות הארגון עם הברית או השחקן הספציפי שעברו על החלטותיו.
  • סנקציות מסחריות (בנוגע לברית/שחקן): סנקציות אלו יכולות לפעול בצורה חלקית או מלאה. מלאה הכוונה היא שיהיה אסור למכור או לקנות מגורם כל משאב, וסנקציות חלקיות נוגעות בעיקר לגופרית, אשר מחמשת את הצבא

של הגורם העובר על החוקים. במקרים מסויימים סנקציות על מסחר צבאי יפעלו בצורה משתלמת ביותר מסנקציות מלאות.

בכל אחת מדרכי הסנקציות הללו, יצטרך הדיפלומט לקבל אישור לפחות משלושה שגרירי בריתות בUA. במידה ולא ינתן לדיפלומט באף דרך המצויינת לעיל- עקב חוסר רצונם של בריתות הארגון, הדיפלומט יודיע למזכיר וזה יסיר את החוק עליו

עברה הברית מרשימת ההחלטות המרוכזת של הארגון (שגם היא, מרוכזת על ידי המזכיר).

במידה והוטלו על הגורם העובר על החוקים הסנקציות לעיל, אך הוא עדיין בשלו, יפנה הדיפלומט למזכיר ויסביר לו על חוסר ההתייחסות מצד הגורם. המזכיר יעביר את הטיפול בעניין לגנרל UA.

גנרל UA

שחקן בעל ניסיון צבאי רב, במיוחד בגרסא החדשה, ובעל וותק רחב במשחק.

במידה והוטל עליו הטיפול של הנהגת הארגון הנוגע לפעולה צבאית נדרשת, יצטרך הגנרל לארגן קבוצות של לוחמים מבריתות שונות, בפנייה ישירה לגנרלי ומנהיגי הבריתות בUA שיהיו חייבים לשלוח קבוצה של מינימום 50% משחקניהם (כל ברית) במקרה תקיפה על ברית העוברת על החלטות הארגון, ומספר שחקנים מצומצם מכל ברית (לפי ראות עיניו) במקרה של תקיפה על שחקן העובר על ההחלטות.

במקרה של צורך במספר רב מאוד של לוחמים לשם לחימה בברית או יותר מברית אחת, יכנס הגנרל ישיבת חירום עם גנרלי שאר הבריתות וינסה לגייס את הבריתות במלואן למלחמה.

בכדי שארגון UA יתקיים בצורה מלאה וטובה, יש צורך לתמיכה צבאית נרחבת של בריתות הארגון.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית