FANDOM


 

הסקר השבועי

אין סקר.

 

כתבות נוספות באותו נושא

אין כרגע כתבות נוספות באותו נושא.

 

קישורים

לא נמצאו קישורים מתאימים.


במערכת התגובות באתר בוצעו מספר שינויים; צוות האתר דאג לתרגם אותם לעברית ולהתאים אותם לכתיבה מימין לשמאל.
מאת: צוות אתר IkN | תאריך:20/08/2010

המערכת שעליה בנוי אתר IKN ביצעה מספר שינויים בתיבת התגובות לכתבות. צוות אתר IkN תירגם אותם לעברית וכמו כן דאגנו להתאים את השינויים במערכת התגובות כך שיוצגו מימין לשמאל, במקום משמאל לימין.

מה השתנה?

אלו עיקרי השינויים:

  • בראש רשימת התגובות מוצג מספר התגובות שפורסמו עד כה לכתבה.
  • באמצעות לחיצה על הקישור "הצג את כל התגובות" ניתן להציג את כל התגובות בעמוד אחד במקום שהתגובות יחלוקו בין מספר עמודים.
  • כעת ניתן להגיב לתגובה אחרת! מתחת לכל תגובה נוסף הכפתור "הגב", לחיצה עליו תאפשר לכם להגיב על תגובה מסוימת.