FANDOM


 

הסקר השבועי

לדעתכם, האם עולם גמא הפך לעולם טוב יותר?
 
7
 
5
 

הסקר נוצר ב16:51 ב באוגוסט 17, 2010, ועד עתה 12 אנשים הצביעו.

 

כתבות נוספות באותו נושא

גמא: אז והיום - החלק הראשון בסדרת הכתבות.

 

קישורים

אין קישורים נוספים.


הכתבה השנייה בסדרת הכתבות על הדרך שעבר עולם גמא • והיום - מה התרחש בשרת בחודשים דצמבר 2009 - אפריל 2010.
מאת: Lenny | תאריך:18/08/2010

מה עבר על עולם גמא בשנה וחצי האחרונות? מה מצבו היום ומה צפוי בעתיד? בנושא זה תעסוק סדרת כתבות חדשה באתר IkN: "גמא: אז והיום". זוהי הכתבה השנייה בסדרה.

דצמבר 2009

הבריתות DGU ו MNF מתאחדות, שמה של הברית המאוחדת היה DaM. כעבור זמן קצר - האיחוד התפרק.

הברית RTF-N (ברית האקדמיה של RTF ונמסיס) הכריזה מלחמה על COOL-A (ברית האקדמיה של COOL). הסיבה העיקרית להכרזת המלחמה הייתה תקיפות מצד שחקני האקדמיה של COOL. במהלך המלחמה הברית COOL שינתה את שמה ל CHAOS; שמה של האקדמיה השתנה בהתאמה ל CHAOS-A. בסופו של דבר CHAOS-A נכנעה ל RTF-N והתפרקה.

dbevelle, מנהיג נמסיס פרש מהמשחק. כמו כן, גם מנהיג BIA פרש מתפקידו והעביר את ההנהגה לשחקן SuperGlue.

הבריתות CHAOS ו DGU מתאחדות, שמה של הברית המאוחדת היה IR.

בעשרים ושניים בדצמבר IR הכריזה מלחמה על הבריתות RTF ו- RTF-N. שלושה ימים מאוחר יותר הכריז נתי,מנהיג SOF מלחמה על IR. גם IMA הצטרפה למלחמה נגד IR. הכרזת המלחמה הרשמית של NEMESIS נגד IR פורסמה בעשרים ושבעה בדצמבר, אך זו הצטרפה בפועל למלחמה לפני כן.

המלחמה הגיעה לסיומה בסוף חודש ינואר 2010 לאחר כחודש של לחימה ממושכת של IR בבריתות RTF, NEMESIS, RTF-N, SOF ו IMA. סיום המלחמה התאפשר לאחר ש IR נכנעה והסכימה לתנאים הנוספים שהוצבו לה, שכללו התחייבות מצד IR לא לעבור את המקום השלישי במהלך שלושת החודשים הקרובים ועזיבה של חברי ההנהגה מהברית למשך שבעה ימים.

ינואר 2010

ב 9.1.10 הכריז SuperG מנהיג הברית BIA מלחמה על הברית SOLO. המלחמה הסתיימה כעבור שבועיים, כפי שנכתב בהכרזת המלחמה.

ב 18.1 הודיעה מיכל, מנהיגת הברית IMA על איחודן של הבריתות SOF ו IMA שהיו בריתות אחיות. שמה של הברית המאוחדת היה ISF.

השחקן הקונדסון (ארז) מ DGU פרש מהמשחק. בהמשך החודש התפרסמה בעיתון "איקרון" כתבה ובה חשף ארז את כל סיפור המשחק שלו.

פברואר 2010

ב 13.2.10 הכריז נתי, מנהיג ISF מלחמה על הברית BIA. הסיבות להכרזה: "שעמום במשחק ורצון להילחם מול ברית BIA". המלחמה זו הייתה מלחמה ידידותית.

הברית TBF (אז מיקום 9) הכריזה מלחמה על הברית MR - ברית האחות של IR ( מיקום 8). הכרזת המלחמה הגיעה לאחר שלדבריה, הברית TBF חיפשה יריב למלחמה וכאשר MR עקפה אותה במיקום TBF ראתה בה יריב מתאים למלחמה.

הברית COOL, אחת מהבריתות אשר מרכיבות את האיחוד IR ציינה ב 19.2 שנה להקמתה. בנושא שנפתח בעניין הועלו גם טענות על כך ש COOL הייתה ברית מפולגת, טענות שנדחו על ידי חברי IR. גם הברית SOLO ציינה באותו החודש, ב 22.2 שנה להקמתה.

תוך שתי יממות הכריזו מרבית הבריתות בעשירייה הראשונה מלחמה על IR וברית האחות שלה MR. הבריתות המכריזות הן: RTF, NEMESIS, RTF-N, ISF, TBF, SOLO ו BIA. עיקר התנאים לסיום המלחמה: פירוק כל אחת מהבריתות IR ו MR ו\או הפיכתן לבריתות שאינם עולות על 25 שחקנים. זמן קצר לאחר ההכרזה הבריתות MR ו IR התמזגו. מלחמה זו הסתיימה בחודש אפריל 2010, פרטים נוספים בהמשך.

מרץ 2010

ב 7.3 הכריז גדעון, גנרל ומזכיר הברית ISF-A מלחמה על הבריתות ש-ל-י ו TBM. המלחמה הסתיימה כמתוכנן כעבור שבועיים מיום הכרזתה.

אפריל 2010

בחודש אפריל 2010 האחר IkN, אתר חדשות איקרים בו אתם גולשים ממה עכשיו הוקם.

המלחמה שהכריזו מרבית הבריתות בעשירייה הראשונה על IR בחודש אפריל 2010 הסתיימה בעקבות כניעתה של IR. הברית IR התפצלה לשתי בריתות אשר אינן עולות על 30 שחקנים.

יונתן (המשקם) העביר את הנהגת ברית האקדמיה ISF-A לשחקן גדעון מחאה. בנוסף, הברית SOF, אחת הבריתות אשר מרכיבות את האיחוד ISF ציינה שנה להקמתה.

הבריתות LW ו TBF התאחדו, שמה של הברית המאוחדת היה NM, בדומה לשמה של ברית שהייתה קיימת בעבר בשרת אך פורקה. בהמשך, פרצה מלחמה בין הברית ISF ל NM. בסופו של דבר הבריתות הגיעו להסכמה על סיומה של מלחמה זו.

בהמשך...

בכתבות הבאות בסדרה "גמא:אז והיום" נסקור את האירועים שהתרחשו בין החודשים מאי 2010 - אוגוסט 2010, ננתח את מצבו של השרת כיום לעומת המצב בעבר וננסה להעריך מה צפוי בעתיד.